Dodržujte desatoro dovolenkára


1. Pred cestou si skontrolujte platnosť dokladov. Do niektorých krajín vám postačí občiansky preukaz, inde aj pas. Overte si tiež, či do cieľovej destinácie nepotrebujete vízum.

2. Zistite si, kde sa nachádza náš zastupiteľský úrad a kontakt naň, aby ste sa v prípade potreby vedeli so zástupcami Slovenska spojiť.

3. V prípade, že v krajine, do ktorej cestujete, nie je slovenský zastupiteľský úrad, môžete sa obrátiť na úrad ktorejkoľvek krajiny Európskej únie.

4. Spravte si kópiu dokladov a vezmite si aj dve fotky. Tie vám poslúžia pri vydaní náhradného dokladu.

5. Ak vás okradnú a prídete aj o cestovné doklady, obráťte sa najskôr na miestnu políciu a s potvrdením o nahlásení činu aj na náš zastupiteľský úrad. Tam vám vydajú náhradný cestovný doklad.

6. Keď chcete cestovať s vnúčaťom alebo dieťaťom, ktorého nie ste rodičom, mali by ste mať notársky overený písomný súhlas rodičov na cestu.

7. Nezabudnite na cestovné poistenie. Európska karta zdravotného poistenia slúži iba na pokrytie základného ošetrenia, nie napríklad na transport zraneného domov.

8. Dávajte pozor na to, čo si balíte do kufrov. Zakázané sú napríklad: vyskakovací nôž s čepeľou nad 8,5 cm, plynová pištoľ. V niektorých krajinách sú za zbrane považované aj golfové palice, bejzbalové pálky či drevené násady.

9. Ak cestujete cudzím autom, tiež potrebujete preložené a notárom overené splnomocnenie na jeho používanie.

10. Nezabudnite si pred cestou skontrolovať situáciu v krajine, kam idete. Informácie tohto typu nájdete na www.mzv.sk.