INFO COVID-19 Vážení cestujúci, Chorvátsko Vás víta.

Aby sme Vám zaistili čo najbezpečnejší pobyt v Chorvátsku, Vám nižšie zasielame niekoľko informácií o opatreniach zavedených za účelom ochrany zdravia všetkých návštevníkov Chorvátska a jeho občanov.

Pripomíname, že toto oznámenie nie je potvrdením ani povolením vstupu do Chorvátskej republiky, je len odporúčaním cudzím štátnym príslušníkom, kvôli zabezpečeniu ďalších informácií, ktoré je možné vopred zaslať prostredníctvom tejto aplikácie, s cieľom skrátiť čakaciu dobu na prekročenie štátnej hranice.

O splnení podmienok vstupu do Chorvátskej republiky rozhoduje pri vykonávaní hraničnej kontroly priamo policajt na hraničnom priechode!

Všetky relevantné informácie týkajúce sa prekročenia štátnej hranice Chorvátskej republiky sú dostupné na týchto odkazoch: https://www.koronavirus.hr/ a https://mup.gov.hr/uzg-covid/.

Pripomíname, že celý obsah stránky ENTER CROATIA má informatívny charakter a odkazuje na aktuálne okolnosti, ktoré sa môžu v budúcnosti zmeniť v závislosti od epidemiologickej situácie.

Všetky platné rozhodnutia Štábu civilnej ochrany Chorvátskej republiky sú zverejňované a sú k dispozícii na webovej stránke Riaditeľstva civilnej ochrany na nasledujúcom odkaze: https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zaraze-koron....

Výskyt príznakov choroby počas pobytu v Chorvátskej republike. Ak osoba prekročí štátne hranice a po vstupe na územie Chorvátskej republiky sa u nej objavia príznaky choroby, zostáva vo svojom ubytovaní a telefonicky kontaktujte svojho hostiteľa, to jest organizátora svojej návštevy, ktorý bude následne informovať príslušného lekára primárnej zdravotnej starostlivosti (napr. lekára turistickej ambulancie). Mimo pracovného času, príslušného lekára prvotnej zdravotnej starostlivosti zavolá hostiteľ k danej cudzej osobe; s výraznejšími príznakmi choroby zavolá pohotovostnú lekársku službu.

Vstup do Chorvátskej republiky pre osoby s príznakmi choroby. Pokiaľ bude niektorá osoba pri vstupe na územie Chorvátskej republiky vykazovať príznaky choroby, hraničná polícia o tom informuje hraničného hygienického inšpektora a / alebo sanitárneho inšpektora, ktorý určí ďalší postup, vrátane možnosti postúpenia prípadu príslušnému zdravotníckemu zariadeniu, za účelom testovania a následnej liečby.

Pri odchode z ubytovacích zariadení sa odporúča používať rúško alebo zakrytie nosa a úst, udržiavať fyzický odstup od ostatných osôb (minimálne 1,5 metra) a vykonávať pravidelnú hygienu rúk.

Odporúčania a usmernenia Chorvátskeho inštitútu pre verejné zdravie

• Umývať si ruky čo najčastejšie teplou vodou a mydlom a / alebo používať dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré by mali byť dobre vtierané do dlaní. Nedotýkať sa tváre, úst, nosa ani očí.

• Platiť je odporúčané bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet, alebo on-line služieb.

• Odporúča sa používať vlastné dopravné prostriedky, alebo vozidla z požičovne, a ak použijete inú formu dopravy, dbajte na dodržiavanie opatrení brániacich šíreniu choroby (fyzický odstup, pravidelná hygiena, ochranné rúška a rukavice atď.)

• Odporúča sa vyhýbať sa väčším skupinám ľudí, s ktorými nezdieľate ubytovanie.

• V prípade výskytu príznakov akútnej respiračnej infekcie (kašeľ, bolesť hrdla, zvýšená teplota, dýchavičnosť / dýchacie ťažkosti, strata čuchu a chuti) je nutné zostať doma / v ubytovaní a kontaktovať hostiteľa / príslušného lekára (napr. lekára turistickej ambulancie).

• V prípade náhleho výskytu závažných život ohrozujúcich príznakov je nutné telefonicky kontaktovať pohotovostnú lekársku službu na čísle 112.

Odporúčame, aby ste sa v prípade potreby či výskytu príznakov choroby obrátili na svojho hostiteľa, ktorý pre vás skontaktuje lekára.

Ďalšie informácie a podrobnosti si môžete vyžiadať na telefónnych číslach 112 a 113.

Čísla na pohotovostnú lekársku službu sú 194 (Záhreb) a 112 (mimo Záhreb).