Zátoka v Čiziči-Soline


  Počas pobytu na Malinskej môžte navštíviť starorímske bahénne kúpele v zátoke Čiziči-Soline, kde sa nachádza voľne prístupná bahenná pláž. viď foto. Bližšie informácie u ubytovateľa.